Servisna podrška

YellowStore.ba teži pružanju najbolje moguće podrške i nakon kupovine fotoaparata, osigurava Vam garantnu, post garantnu i ugovornu servisnu uslugu svih Nikon proizvoda.

Preporuka servisnog centra:
Ukoliko opremu do naseg servisnog centra šaljete poštom ili drugim načinom kurirske dostave, molimo Vas da obratite pažnju na niže navedene preporuke.
Prije slanja opreme za vlastitu arhivu prepišite njezin tip i serijski broj, opremu zaštitite i upakujte u kutiju koja štiti od udarca (po mogućnosti u originalno pakovanje), u pakovanje uključite i sljedeće: povratnu adresu, broj telefona, opis problema, kopiju računa kao dokaz o garanciji (ukoliko je važeća) i opremu pošaljite na adresu: Refot BH d.o.o., Tarasa Ševčenka 1, 78000 Banja Luka
Napomena:
Refot BH d.o.o. ne odgovara za eventualna oštećenja nastala prilikom transporta i dostave paketa do servisnog centra. Molimo vas da obratite pažnju na osiguranje sadržaja pošiljke na način da se ne može oštetiti prilikom uobičajene manipulacije u transportu, posebno na mogućnost korištenja posebnih naznaka (npr. “Lomljivo”).